chuyên mục: Cần mua đất Mỹ Phước 4

Cần mua lô 5C17 Mỹ Phước 4 Giá cao

Cần mua lô 5C17 Mỹ Phước 4 Giá cao

Cần mua lô 5C17 Mỹ Phước 4 Giá cao Cần mua lô 5C17 Mỹ Phước 4 Giá cao, mua nhanh, thanh toán đủ 1 lần. Diện tích quan tâm: Lô 5C17 từ 100m2 đến 2000m2. Yêu cầu khi mua lô 5C17 Mỹ Phước 4: Mua lô 5C17 Không cần chọn hướng và diện tích, quan… Chi tiết »

Cần mua lô 5A11 Mỹ Phước 4 Bình Dương

Cần mua lô 5A11 Mỹ Phước 4 Bình Dương

Cần mua lô 5A11 Mỹ Phước 4 Bình Dương Cần mua lô 5A11 Mỹ Phước 4 Bình Dương, mua lô 5A11 giá mua, thanh toán đủ 1 lần. Diện tích cần mua: Lô 5A11 từ 100m2 đến 2000m2. Yêu cầu khi mua đất Mỹ Phước 4: Mua lô 5A11 Không cần chọn hướng và diện… Chi tiết »

Cần mua lô 5A10 Mỹ Phước 4 Giá cao nhất

Cần mua lô 5A10 Mỹ Phước 4 Giá cao nhất

Cần mua lô 5A10 Mỹ Phước 4 Giá cao nhất Cần mua lô 5A10 Mỹ Phước 4 Giá cao nhất, yêu cầu đất chính chủ bán. Diện tích đang quan tâm: Lô 5A10 từ 100m2 đến 2000m2. Yêu cầu khi mua đất Mỹ Phước 4: Mua lô 5A10 Không cần chọn hướng và diện tích,… Chi tiết »

Cần mua lô 5A9 Mỹ Phước 4 Giá mua cao

Cần mua lô 5A9 Mỹ Phước 4 Giá mua cao

Cần mua lô 5A9 Mỹ Phước 4 Giá mua cao Cần mua lô 5A9 Mỹ Phước 4 Giá mua cao, mua nhanh không cần chọn hướng. Đang quan tâm Lô 5A9 Mỹ Phước 4: DT từ 100m2 đến 2000m2. Yêu cầu khi mua đất Mỹ Phước 4: Cần mua lô 5A9 Sổ sách giấy tờ… Chi tiết »

Cần mua lô 5B5, 5B22, 5B23 tại Mỹ Phước 4

Cần mua lô 5B5, 5B22, 5B23 tại Mỹ Phước 4

Cần mua lô 5B5, 5B22, 5B23 tại Mỹ Phước 4 Cần mua lô 5B5, 5B22, 5B23 tại Mỹ Phước 4, ưu tiên đất mặt tiền đường N13 Mỹ Phước 4. Diện tích: từ 150m2 – 1200m2. Cần mua đất Mỹ Phước 4 giá cao, mua tất cả các lô 5A, 5B, 5C đường lớn nhỏ…. Chi tiết »

Cần mua lô 5B18, 5B19, 5B30 Mỹ Phước 4

Cần mua lô 5B18, 5B19, 5B30 Mỹ Phước 4

Cần mua lô 5B18, 5B19, 5B30 Mỹ Phước 4 Cần mua lô 5B18, 5B19, 5B30 Mỹ Phước 4, ưu tiên đất mặt tiền đường N13 Mỹ Phước 4. Diện tích: từ 150m2 – 1200m2. Đất Mỹ Phước 4 các lô 5B18, 5B19, 5B30 gần quốc lộ 13, đường lớn nên phù hợp với nhu cầu…. Chi tiết »

Cần mua gấp Lô 5C12 Mỹ Phước 4 giá cao

Cần mua gấp Lô 5C12 Mỹ Phước 4 giá cao

Cần mua gấp Lô 5C12 Mỹ Phước 4 giá cao Cần mua gấp Lô 5C12 Mỹ Phước 4 giá cao, khi mua không cần chọn hướng. Diện tích lô 5C12 cần mua: từ 150m2 – 1200m2. Lô 5C12 gần nhiều dự án chưa xây dựng nên tôi muốn mua để đầu tư. Cần mua lô… Chi tiết »

Cần mua lô 5C17 Mỹ Phước 4

Cần mua lô 5C17 Mỹ Phước 4

Cần mua lô 5C17 Mỹ Phước 4 Cần mua lô 5C17 Mỹ Phước 4, ưu tiên diện tích lớn, đất chính chủ bán. Diện tích lô 5C17 cần mua: từ 150m2 trở lên. Mua lô 5C17 để đầu tư nên giá cả hợp lý thanh toán luôn 1 lần khi mua. Lô 5C17 gần nhiều… Chi tiết »

Cần mua lô 5C10 Mỹ Phước 4 đường NA1

Cần mua lô 5C10 Mỹ Phước 4 đường NA1

Cần mua lô 5C10 Mỹ Phước 4 đường NA1 Cần mua lô 5C10 Mỹ Phước 4 đường NA1, mua nhanh, giá cao, ưu tiên đất chính chủ bán. Diện tích: từ 150m2 trở lên. Lô 5C10 gần dự án trường ĐH thủ Dầu một chưa xây nên đất trống còn nhiều. Cần mua lô 5C10… Chi tiết »

Cần mua lô 5C14 đường NA2 Mỹ Phước 4

Cần mua lô 5C14 đường NA2 Mỹ Phước 4

Cần mua lô 5C14 đường NA2 Mỹ Phước 4 Cần mua lô 5C14 đường NA2 Mỹ Phước 4, ưu tiên chính chủ bán, thanh toán nhanh. Diện tích Lô 5C14: 150m2(5×30) đến 900m2 (30×30). Hiện tại, tôi có 1 lượng khách đang quan tâm mặt tiền đường NA2 Mỹ Phước 4. Vì mua đầu tư… Chi tiết »