Cần mua lô 5B35, lô 5B36, lô 5B37, lô 5B38, lô 5B39, lô 5B41, lô 5B42, lô 5B43, lô 5B44, lô 5B45

Posted by & filed under Cần mua đất Mỹ Phước 4.

cần mua lô 5B36

Cần mua lô 5B35, lô 5B36, lô 5B37, lô 5B38, lô 5B39, lô 5B41, lô 5B42, lô 5B43, lô 5B44, lô 5B45. Diện tích Lô 5B36 Mỹ Phước 4: 150m2, 300m2 sổ hồng riêng từng lô. Cần mua đất Mỹ Phước 4 và đất nền Mỹ Phước 1, 2, 3. KHÔNG HẠN CHẾ SỐ LƯỢNG. Và mua gấp các lô… Chi tiết »

Cần mua lô 5A29 Mỹ Phước 4

Posted by & filed under Cần mua đất Mỹ Phước 4.

Cần mua đất Mỹ Phước 4

Cần mua lô 5A29 Mỹ Phước 4, Bến Cát, Bình Dương. Và mua gấp các lô 5A21, lô 5A22, lô 5A23, lô 5A29, lô 5A16, lô 5A34. Diện tích Lô 5A29 Mỹ Phước 4: 150m2, 300m2 sổ hồng riêng từng lô. Chúng tôi chuyên thu mua đất nền Mỹ Phước 1, 2, 3, 4. KHÔNG HẠN CHẾ SỐ LƯỢNG. Cần mua… Chi tiết »