chuyên mục: Cần mua đất Mỹ Phước 4

Cần mua lô 5B12 Mỹ Phước 4

Cần mua lô 5B12 Mỹ Phước 4

Cần mua lô 5B12 Mỹ Phước 4 Cần mua lô 5B12 Mỹ Phước 4 đường N2, mua lô 5B12 không chọn hướng. Diện tích Lô 5B12: 150m2(5×30) đến 900m2 (30×30). Lô 5B12 Mỹ Phước 4 ưu tiên diện tích lớn, đặc biệt là lô góc vị trí đẹp. Ngoài Lô 5B12 chúng tôi cũng rất quan tâm các lô 5B10, 5B11, 5B13, 5B1, 5B2, 5B3, 5B4,… Chi tiết »

Cần mua lô 5A4 Mỹ Phước 4 đường N2

Cần mua lô 5A4 Mỹ Phước 4 đường N2

Cần mua lô 5A4 Mỹ Phước 4 đường N2 Cần mua lô 5A4 Mỹ Phước 4 đường N2, mua lô 5A4 ưu tiên lô góc, diện tích lớn. Diện tích Lô 5A4: 150m2(5×30) đến 900m2 (30×30). Hiện tại chúng tôi cần mua số lượng lớn đất nền Mỹ Phước 4, đặc biệt khu 5B gần cổng chính, gần quốc lộ 13…. Chi tiết »

Cần mua lô 5B8 đường N10 Mỹ Phước 4

Cần mua lô 5B8 đường N10 Mỹ Phước 4

Cần mua lô 5B8 đường N10 Mỹ Phước 4 Cần mua lô 5B8 đường N10 Mỹ Phước 4, mua giá cao, thanh toán 1 lần. Diện tích Lô 5B8: 150m2(5×30) đến 900m2 (30×30). Hiện tại chúng tôi cần mua số lượng lớn đất nền Mỹ Phước 4, đặc biệt khu 5B gần cổng chính, gần quốc lộ 13. Lô 5B8… Chi tiết »

Cần mua lô 5B7 Mỹ Phước 4 giá cao

Cần mua lô 5B7 Mỹ Phước 4 giá cao

Cần mua lô 5B7 Mỹ Phước 4 giá cao Cần mua lô 5B7 Mỹ Phước 4 giá cao, mua nhanh, thanh toán nhanh 1 lần. Diện tích Lô 5B7: 150m2(5×30) đến 900m2 (30×30). Hiện tại chúng tôi cần mua số lượng lớn đất nền Mỹ Phước 4, đặc biệt khu 5B gần cổng chính, gần quốc lộ 13. Lô… Chi tiết »

Cần mua lô 5B11 Mỹ Phước 4

Cần mua lô 5B11 Mỹ Phước 4

Cần mua lô 5B11 Mỹ Phước 4 Cần mua lô 5B11 Mỹ Phước 4, mua nhanh, thanh toán nhanh 1 lần. Diện tích Lô 5B11: 150m2(5×30) đến 900m2 (30×30). Hiện tại chúng tôi cần mua số lượng lớn đất nền Mỹ Phước 4, đặc biệt khu 5B gần cổng chính, gần quốc lộ 13. Lô 5B11 Mỹ… Chi tiết »

Cần mua lô 5B10 Mỹ Phước 4 BD

Cần mua lô 5B10 Mỹ Phước 4 BD

Cần mua lô 5B10 Mỹ Phước 4 BD Cần mua lô 5B10 Mỹ Phước 4 BD, mua nhanh, thanh toán nhanh 1 lần. Diện tích Lô 5B10: 150m2(5×30) đến 900m2 (30×30). Lô 5B10 Mỹ Phước 4 rất phù hợp với nhu cầu của tôi nên tôi muốn mua để dành sau này làm trang trại… Chi tiết »

Mua gấp Lô 5B4 Mỹ Phước 4

Mua gấp Lô 5B4 Mỹ Phước 4

Mua gấp Lô 5B4 Mỹ Phước 4 Mua gấp Lô 5B4 Mỹ Phước 4, mua nhanh giá cao, ưu tiên diện tích lớn và chính chủ bán. Diện tích Lô 5B4: 150m2(5×30) đến 900m2 (30×30). Khu 5B Mỹ Phước 4 gần quốc lộ 13 nên tôi muốn mua 1 vài nền đất để đầu tư. Lô 5B4… Chi tiết »

Cần mua lô 5B9 Mỹ Phước 4 giá cao

Cần mua lô 5B9 Mỹ Phước 4 giá cao

Cần mua lô 5B9 Mỹ Phước 4 giá cao Cần mua lô 5B9 Mỹ Phước 4 giá cao, mua lô 5b9 thanh toán 1 lần, hỗ trợ hồ sơ khó. Diện tích Lô 5B9: 150m2(5×30) đến 900m2 (30×30). Khu 5B Mỹ Phước 4 gần quốc lộ 13 nên tôi muốn mua 1 vài nền đất để đầu tư. Cần… Chi tiết »

Cần mua lô 5B3 đường N10 Mỹ Phước 4

Cần mua lô 5B3 đường N10 Mỹ Phước 4

Cần mua lô 5B3 đường N10 Mỹ Phước 4 Cần mua lô 5B3 đường N10 Mỹ Phước 4, ưu tiên lô 5b3 hướng Bắc thanh toán nhanh. Diện tích Lô 5B3: 150m2(5×30) đến 900m2 (30×30). Khu 5B Mỹ Phước 4 gần quốc lộ 13 nên tôi muốn mua 1 vài nền đất để đầu tư…. Chi tiết »

Cần mua lô 5B2 Mỹ Phước 4 giá mua cao

Cần mua lô 5B2 Mỹ Phước 4 giá mua cao

Cần mua lô 5B2 Mỹ Phước 4 giá mua cao Cần mua lô 5B2 Mỹ Phước 4 giá mua cao, mua tất cả các vị trí đường lớn nhỏ khác. Diện tích Lô 5B2: 150m2(5×30) đến 900m2 (30×30). Hiện tại tôi đang quan tâm khu 5B Mỹ Phước 4, muốn mua 1 vài vị trí… Chi tiết »