Cần mua lô 5B13 Mỹ Phước 4 tiền liền

Posted by & filed under Cần mua đất Mỹ Phước 4.

Cần mua lô 5B13 Mỹ Phước 4 tiền liền

Cần mua lô 5B13 Mỹ Phước 4 tiền liền Cần mua lô 5B13 Mỹ Phước 4 tiền liền, mua lô 5B13 giá cao không cần chọn hướng. Diện tích Lô 5B13: tối thiểu là 150m2(5×30) đến 900m2 (30×30). Cần mua lô 5B13 hướng Bắc, mua nhanh không trả giá. Lô 5B13 Mỹ Phước 4 ưu tiên diện tích lớn, đặc biệt là… Chi tiết »

Cần mua lô 5B12 Mỹ Phước 4

Posted by & filed under Cần mua đất Mỹ Phước 4.

Cần mua lô 5B12 Mỹ Phước 4

Cần mua lô 5B12 Mỹ Phước 4 Cần mua lô 5B12 Mỹ Phước 4 đường N2, mua lô 5B12 không chọn hướng. Diện tích Lô 5B12: 150m2(5×30) đến 900m2 (30×30). Lô 5B12 Mỹ Phước 4 ưu tiên diện tích lớn, đặc biệt là lô góc vị trí đẹp. Ngoài Lô 5B12 chúng tôi cũng rất quan tâm các lô 5B10, 5B11, 5B13, 5B1, 5B2, 5B3, 5B4,… Chi tiết »

Cần mua lô 5A3 Mỹ Phước 4 Bình Dương

Posted by & filed under Tin tức.

Cần mua lô 5A3 Mỹ Phước 4 Bình Dương

Cần mua lô 5A3 Mỹ Phước 4 Bình Dương Cần mua lô 5A3 Mỹ Phước 4 Bình Dương, mua lô 5A3 giá cao, thanh toán nhanh 1 lần. Diện tích Lô 5A3: 150m2(5×30) đến 900m2 (30×30). Lô 5A3 Mỹ Phước 4 rất phù hợp với nhu cầu của tôi nên tôi muốn mua để dành… Chi tiết »